Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ "ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΕΪΣΜΟ" !


                     ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
 ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ "ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
 ΑΘΕΪΣΜΟ"!

 τίτλος τς κπομπς εναι:  "Τί λέει κκλησία γιά τόν θεϊσμό" !

Παρακαλούθησα μέ διαίτερο νδιαφέρον, τόν πιό πάνω τηλεοπτικό διάλογο, λλά τήν ξεκάθαρη ποψη, τς Πατερικῆς ρθοδόξου Καθολικῆς κκλησίας, γιά τόν θεϊσμό, άκόμα τήν ψάχνω!...

να σημεο στήν ν λόγ κπομπή,ξιοπαρατήρητο, στό ποο στάθηκα μέ μπόλικο σκεπτικισμό καί μέ προβλημάτισε ντόνως, εναι πού:  σεβαστός θεολογών, κύριος Θεόδωρος Κυριάκου, «προσυπογράφει» (δική του  δήλωσις!) ς “νέος Σωτήρ” καί ξασφαλίζει-θεολογώντας δημοσίως μάλιστα-τόν Παράδεισο, στούς πίστους καί ξωμότες θέους, πό τς δικς του, προσωπικς μπνεύσεως, σωτηριολογικήπροϋπόθεση! Τουτέστιν, να εναι, "καλοί άνθρωποι" και φιλάνθρωποι, ο διάφοροιντίχριστοι καί πολέμιοι το Σταυρο, καί μέ κριτήριο τήν «γάπη» (Ποιάν γάπη ραγε νά ννοε;) τς Εαγγελικς παραβολς, τς Κρίσεως,παρερμηνεύει,  ν λόγω κπρόσωπος τςκκλησίας, πς δήθεν θά σωθοσιν καί οπάσης φύσεως ντίχριστοι θεϊστές, άν πράττουσιν καλά ργα!!!

Νομίζει,  συμπαθής κπρόσωπος τς κκλησίας, τς νσου τν γίων, τι  Βασιλεα τν Ορανών εναι: «μπάτε σκύλλοι λέστε»;

Μπορε ντως, να σάπιο καί κοφιο δέντρο, μίαθεη «καρπη συκιά» νά κάνει γλυκούς καρπούς;

 ραγε, νά εναι ταυτόσημη θέση καί  διδασκαλία τς ρθοδόξου κκλησίας μας,  πιό πάνω..., προσωπική ποψη το κ. Κυριάκου;

Μήπως ν τέλειταν μία πιπόλαια καί στοχηκφραση,  στω, να «σχμα λόγου», τς στιγμς;

Δηλαδή, ν κατάλαβα καλά, παρακολουθώντας δῦο φορές τήν κπομπή,  διάλογος μεταξύθέων καί λοιπν αρετικν μετά τνρθοδόξων θεολογούντων, χει ς κύριο στόχο καί σκοπό νά μπεδνει, τήν πλάνη καί τήν αρεση τν πρτων κακοδοξοντων;

 μήπως, ὁ δημόσιος διάλογος διεξήχθη, γιά νά  βοηθήση ὁ δεύτερος τούς πρτους, νάντιληφθοσιν τό ξεστράτισμα, τήν πλάνη καί τήν στοχία τους καί νά λλάξουσιν ν τέλει μυαλά;

Ποιό τό νόημα καί  οσία τότε, κ. Κυριάκου, τς δημόσιας διαλογικς συζητήσεως σας, μεταξύ τν κκλησιομάχων θέων; Μιάς καίφόσον δυνατετε νά τούς πετε τήν λήθεια νγάπ, καί ν γάπ μάλιστα νά ληθεύσετε,πολλ δέ μάλλον ταν τούς πιβεβαιώνετε, ς μήφείλατε, (κουσον-κουσον!) τι «καλά κάνουνε» πού εναι θεοι, καί μάλιστα θά σωθοσιν καί θά λάβουσιν τόν Παράδεισο, ο«φιλάνθρωποι» ξ ατν(;!).

Τώρα, τί σόϊ φιλανθρωπία  νθρωπισμός μπορεί να πάρξει, νευ το Θεανθρώπου, εναινα πράγμα τό ποίο, κόμη νά ννοήσω...!

Ἀπό πότε, ποιός, πού, πότε καί γιατί, οἱ ὁρκισμένοι ἐκκλησιομάχοι καί «φιλάνθρωποι» ἄθεοι κ.α., θά λάβουσιν, τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν;

Καθότι πρῶτον, δέν πιστεύουσιν σέ Αὐτήν, μέ θεο-λογική καί λογική συνέπεια, ὁ Ἁγιος Θεός, δέν θά σῶσει κάποιαν ψυχή μέ τό ζόρι,  ἡ ὁποία δέν θέλει νά σωθεῖ!

Παρ΄ὅλο πού Αὑτός θέλει «πάντας σωθήναι», δέν μπορεῖ νά καταπατήσει ἔτσι ἁπλῶς, τό Θεόσδοτο αὐτεξούσιό μας!

Διότι ἀναντίλεκτα, ὁ Θεός δέν αὐτοαναιρεῖται!

‘Υφίσταται τότε, σωτηρία με το στανιό, ἤ ἀπό τυχαιότητα ἤ ἀκόμη λόγῳ τῶν καλῶν μας ἔργων;

Καί κατά δεύτερον καί καλύτερον λόγῳ, δέν ἀποδέχονται, δέν παραδέχονται, δέν ἀναγνωρίζουσιν,δέν ἀγαπούσιν, τόν οἰκοδεσπότη Αὐτῆς, τῶν Βασιλέα τῶν ὅλων, τόν Θεάνθρωπο Κύριο καί Δημιουργό μας!

Καί σίγουρα, δέν ἐννοώ καθόλου τούς κατά φαντασία ἀθέους...!

Ἡ τοποθέτησή μου, ἐστιάζει εἰδικῶς, στούς μαχητικούς καί ἀνεγκέφαλους ἀθέους, οἱ ὁποῖοι, μέ φανατίζουσα λῦσσα καί σατανική μανία, καθημερινά,προσπαθοῦσιν μέ φονταμενταλιστικά, ἀνόητα καί παράλογα  σοφιστικά ἐπιχειρήματα, νά καταργήσουσιν τήν Ὁρθόδοξη Πατερική Ἐκκλησία καί Πίστη, τῶν παπούδων, γιαγιάδων, πατέρων και μητέρων τους, εἰς τό όνομα..., τῆς παραμυθο-πιθηκίστικης, ψευδώνυμου Ἐπιστήμης καί τοῦ ψευδοπροοδευτισμοῦ των!

Ὅποιος αἱρετικός, ἤ καί ἄθεος, δηλαδή,ψυχοσωματικά παράφρων καί πνευματικά ἀσθενής,πιστεύει ἐν ζωῇ, στήν τυχαιότητα τῆς δημιουργίας του κόσμου καί δογματίζει ἀκόμα ἡλιθίως, ἀπόλυτα, στά περί πιθηκανθρωπολογίας, τό θεωρεῖτε παράξενο καί παράδοξο, νά κολλάζεται, «ὅλως τυχαίως» καί  μετά θάνατον;

Ἐκτός καί ἄν κανένας ἀφελής, πιστεύει, ὅτι καί οἱ πιθηκάνθρωποι, θά σωθοῦσιν, στήν Δευτέρα τοῦ Θεανθρώπου Παρουσία(;!)

Οὐδείς ἀναμένει, ἀπό Χριστιανούς θεολογούντας, νά ξεδιπλώνουσιν σέ τηλεοπτικούς χρόνους, κατά τῶν αἰρετικῶν, ἀθέων, ἀθρήσκων καί ἐτεροθρήσκων, μέ πάσαν καί ἀπόλυτη ἀκρίβεια, ἄπασαν τήν Ὀρθοδοξοπατερική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας!

Αὐτό ὅμως, τό ὁποίο αναμέναμεν, τουλάχιστον, θά ἦταν  ἡ ἀποσαφηνισμένη εἰδική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας σέ ἐπί μέρους, εἰδικά θεολογικά θέματα, τα ὁποία ἐθίγησαν!

Λόγου χάριν, μιά καί ἐτέθη θέμα σωτηριολογίας  περί τῶν ἀπίστων, στόν ἐν λόγῳ θεολογούντα, δέν θά ἔπρεπε νά ἐκφράσει τήν σταθερή, ἀκλόνητη καί ἀπαρασάλευτη διδασκαλία, τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας;

Μήπως τελικά,  τίτλος τς κπομπς, θά πρεπε νά ταν: "Τί λέει  θεολόγος Θ. Κυριάκου γιά τόν θεϊσμό;" 

Καί γιατί ἄραγε, δέν προσεκλήθη, ἔνας παραδοσιακός κληρικός, Πνευματικός μάλιστα, γιά νά ἐκφράσει τήν ποιμαντική, θεολογική ἄποψη τῆς Ἐκκλησίας, γιά τόν ἀθεϊσμό;

Δέν ἦταν φανερό, ὅτι ὁ ἐν λόγῳ θεολογών, σέ διάφορα ἄλλα θεολογικά θέματα, τά ὁποία εξελίχθησαν πρός τό τέλος τοῦ διαλόγου, ἐξέφραζε τήν προσωπική ἄποψή του, καθῶς τό ἐδήλωνε(!) μάλιστα, χωρίς κάν νά ἐρωτηθεῖ περί τῆς ἀπόψεώς του! Καί μάλιστα τολμούσε ο «προοδευτικός θεολόγος» νά πεῖ, ὅτι δέν συμφωνεῖ(!) μέ συγκεκριμένες ἀπόψεις τῆς Ἐκκλησίας, τήν ὁποία μάλιστα,  ἐκπροσωπούσε(;) γιά νά ἐκφράσει, τίς ἀπαρασάλευτες καί πάγιες θέσεις της!

Ἐπιτρέπεται, ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας, νά ἐκφράζει, δημοσίως, τίς προσωπικές του, ἀπόψεις;

Ἤ μήπως τοῦ ἐπιτρέπεται δημοσίως, νά διαφωνεί, σέ ἀκλόνητες θέσεις τῆς Ἐκκλησίας, στά δόγματα πίστεως δηλαδή, τά οποία ὤφειλε νά ἐκφράζει καί νά κηρύττει;

Γιά νά ἔχουμεν τζαί καλόν ἐρώτημα: Βάλαμε τούς λύκους, να φυλάνε, τα πρόβατα;

Οἱ προσωπικές θέσεις καί ἀπόψεις τῶν διαφόρων θεολόγων και ποιμένων, ἐπάνω σέ θεολογικά θέματα, δέν εἶναι δεῖγμα, Λουθηροκαλβινίζουσας-προτεσταντικής νοοτροπίας;ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΘΕΟ-ΛΟΓΙΚΑ:

Οἱ διάφοροι, ἐκπροσωπούντες, τήν ἁγία μας Ἐκκλησία, σέ διάφορους διαχριστιανικούς καί διαθρησκειακούς διαλόγους μετά τῶν ἀλλοθρήσκων καί ἑτεροδόξων ἀθέων, γιατί ἀγνοοῦσιν ἤ ἀπαξιώνουσιν τό Θεόπνευστο δογματολογικό καί Ἁγιοπατερικό ῥηθέν: «extra ecclesiam nulla salus»(ἐκτός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δέν ὑπάρχει σωτηρία!);

Ὑπάρχει σωτηρία, ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας;

Τήν Ὀρθόδοξη θέση καί διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, περί τῆς συνεργίας τοῦ ἀνθρώπου, στήν σωτηρία του, τήν γνωρίζουσιν οἱ ποιμένες και θεολόγοι ἐκπρόσωποι, τῆς Ἐκκλησίας μας;

Ποιός, ξουσιοδότησε τόν σεβαστό κ. Κυριάκου, νά χαρίζει "συγχωροχάρτια" (δείγμα τῆς παπίζουσας νοοτροπίας τν Οκουμενιστών θεολογο-σοφιστν!) και να εξασφαλίζει, τήν Βασιλεα τν Ορανν, στούς πρην βαπτισμένους καί νν ξωμότες καιντίχριστους θέους, μιάς καί φ΄σον ο Θεάνθρωπος Χριστός μας, μς τονίζει ξεκάθαρα στό ερό Εαγγέλιό Του πιστεύσας καίβαπτισθείς σωθήσεται,  δ πιστήσας κατακριθήσεται...»; (Μαρκ. 16,16)

 μέν Θεάνθρωπος Κύριος, θέτει την διπλήκλόνητη, βασική ἐκκλησιολογική προϋπόθεση, τς σωτηρίας μας, νώ  κπρόσωπος(;) τςκκλησίας κφράζει, τίς προσωπικές γνώμες καίπόψεις του, χωρίς νά κάνει εδική ναφορά, στό σημαίνον Χριστολογικό, τοτο ηθέν καί γραφθέν...!

Τουλάχιστον γαπητέ μας, κύριε Κυριάκου, ςπερασπιζόσασταν ἐντόνως, τήν τιμή καί τήν μνήμη το γίου πατρός Γέροντος Παϊσίου, στάσα συκοφαντικά ξεστόμισαν ο ντίχριστοιθεοι!
Κατά τήν δική μας τότε ποψη, οἱ μέν ἄθεοι, κάνουνε ἄριστα, τό διακόνημά πού τούς ἀνετέθη, ἐκ τοῦ πατριοῦ των, τοῦ σκότους! 

Οἱ δέ «δικοί μας» θεολόγοι τί κάνουνε;

Κρατάνε τό «ἱσοκράτημα» τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;

Ἀξίζει ὡστόσο, νά ἀναφερθούμε, στήν γνωσιολογική ἀνεπάρκεια καί ολοφάνερη ἀδυναμία, τῶν ἀθέων, νά ξεκαθαρίσουν καί νά ἀποσαφηνίσουν, μέ ἀπλά λόγια, τί ἐστί ἀθεϊσμός καί ἀγνωστικισμός τήν σήμερον;
Ἀγαπητοί μας, φανατικοί ὁπαδοί τοῦ Ἀθεϊσμοῦ, τῆς νήσου τῶν Ἁγίων, ἀν θέλετε νά πλήξετε σημαντικά καί σοβαρά, τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, καί νά τήν μεταβάλλετε, σέ νήσο τῶν ἀθέων, θά πρέπει νά γνωρίσετε ἀρίστως καί καλῶς τόν ἐχθρό σας!

Αὐτό σημαῖνει, τήν αὐστηρά ὑποχρέωσή σας, πῶς θά πρέπει νά μελετήσετε τήν Ὀρθόδοξη Πατερική Θεολογία σέ βάθος καί γιατί ὄχι, ἄν μπορεῖτε μερικοί, γιά λόγους στρατηγικῆς, νά τή ζήσετε καί γιά κανένα καλό διάστημα, συνειδητά καί ἐλεύθερα ὡς Ὀρθόδοξοι, τουλάχιστον γιά ἕνα ἑξάμηνο!...

Διότι, μέ τό να χρησιμοποιεῖτε, τά κλασικά γνωστά,τραγελαφικά ἐπιχειρήματα, τῶν διασήμων ἀθέων καί ἀγνωστικιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν, βίωσαν καί γνώρισαν, στό ἱστορικό καί γεωγραφικό πλαίσιο τῆς ἐποχῆς των, τό Δυτικό Χριστιανισμό, δηλαδή τόν Παπικό και Προτεσταντικό Χριστιανισμό, χωρίς νά ἔχετε ἐμβαθύνει, ἐμπειρικά, γνωσιολογικά καί φιλολογικά τουλάχιστον, στήν Ὀρθόδοξη Πατερική Θεολογία, πῶς θά θέλατε νά άντιμετωπίσετε σοβαρά και λογικά, τό ἀντιρρητικό καί ἀπολογητικό ὁπλοστάσιο, τῆς Ὀρθοδόξου Πατερικῆς Θεολογίας καί Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου;

Πού πᾶτε, ἀνόητοι ἀθεϊστές, ξυπόλυτοι στ΄ ἀγκάθια;

Κατά τα ἄλλα, ὁ ὅμιλος ἀθέων τῆς Κύπρου, σᾶς μάρανε!
Υστερόγραφον:

«Ὁ Λούθηρος, δηλαδή, ὅπως εὔστοχα παρατήρησε ὁ Μ. Weber,(Μ. Weber, Ἡ προτεσταντική ἠθικἠ καί τό πνεῦμα τοῦ καπιταλισμοῦ, Ἀθήνα 1978, σ.96.)   ἀπέρριψε τά καλά ἔργα ὡς μέσα ἐξαγορᾶς τῆς σωτηρίας καί τά μετέβαλε σέ μέσα βεβαιώσεως της, ἀφοῦ αὐτά ἀποδεικνύουν, κατά τόν Λούθηρο, τήν πραγματωμένη σωτηρία. (...) Ἀλλά τά καλά ἔργα κατά τήν Ὀρθόδοξη θεώρηση εἶναι καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεῦματος, ὅπως σημειώνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Γαλ. 5,22-23.)... Ἡ βασική, ὅμως, διαφοροποίηση τῆς Ὀρθόδοξης Έκκλησίας ἀπό τόν Λούθηρο βρίσκεται στό γεγονός, ὅτι αὐτή γιά τήν πραγμάτωση τῶν καλῶν ἔργων προϋποθέτει ἀπαραιτήτως τή συνεργία τοῦ ἀνθρώπου. (...) Ἡ ἀρχή τῆς συνεργίας ἀποτελεῖ οὐσιῶδες χαρακτηριστικό γνώρισμα τῆς Ὀρθόδοξης πνευματικότητας, πού κάνει κατανοητή καί τήν ἄσκηση στό πλαίσιο τῆς Ὀρθοδοξίας...»! [1]

Μέ τιμή 
ΑΘΕΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΟΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


[1] ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ, Η ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ(Κριτική θεολογική προσέγγιση τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς καί Προτεσταντικῆς Σωτηριολογίας ἀπό Ὀρθόδοξη ἄποψη), ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Π.ΠΟΥΡΝΑΡΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2012, σ. 325-327.

ΠΗΓΗ: http://apologitikaa.blogspot.com/2014/11/blog-post_28.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: